Trang chủ Tuyển dụng

Quản lý dự án

Hiện tại Vietsourcing đang tuyển gấp vị trí Quản lý dự án công nghệ thông tin 
Cơ hội làm việc trong môi trường thân thiện và năng động.

Đọc thêm...

Vị trí: Biên tập viên website

Hiện tại Vietsourcing đang tuyển gấp vị trí Biên tập viên website chuyên thực hiện quản trị thông tin trên các ứng dụng mã nguồn mở.
Cơ hội làm việc trong môi trường thân thiện và năng động.

Đọc thêm...

Vị trí: Chuyên viên Kiểm thử các ứng dụng chạy trên nền web

Hiện tại Vietsourcing đang tuyển gấp vị trí Chuyên viên Kiểm thử (Tester) chuyên thực hiện kiểm thử các ứng dụng chạy trên nền web.
Cơ hội làm việc trong môi trường thân thiện và năng động.

Đọc thêm...

Vị trí: Tuyển lập trình viên PHP

Hiện tại Vietsourcing đang tuyển gấp vị trí Lập trình viên PHP chuyên phát triển các website dựa trên mã nguồn mở.
Cơ hội làm việc trong môi trường thân thiện và năng động.

Đọc thêm...